Přijďte před prázdninami načerpat inspiraci nejen do třídnických hodin. 

Vedoucí PS kariérové poradenství Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat je při výběru střední školy. 

Termín konání: 6. 6. 2022 od 15.00 hodin

ZRUŠENO, bude náhradní termín

PS Kariérové poradenství: Třídnické hodiny