MAP Praha 12 vás zve na seminář, jehož cílem je POSÍLIT MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI ŘEDITELŮ při uvádění Strategie 2030+ do každodenního života a prohloubit týmovou spolupráci. 

Termín a místo konání: čtvrtek 26. 5. 2022, čas od 9.00 do 17.00 hodin

Místo konání: Viniční domek, Chuchelská 6, 143 00 Praha 12-Modřany, Česko

Určeno pro: Ředitelé ZŠ 

OBSAH SEMINÁŘE

Rozdíl mezi řízením a vedením lidí

  1. Řízení lidí podle cílů – „VAK model“
  2. Motivace spolupracovníků

Analýza pracovní motivace

Jak motivovat svoje učitele

  1. Situační vedení – individuální zadávání úkolů
  2. 3 styly + 5 rolí (Poradce, Motivátor, Kouč, Partner, Mentor),
  3. trénink jednotlivých rolí

Forma: Práce ve skupinách, individuální práce, trénink + zpětná vazba, diskuse

   Potřebné materiály pro výuku.  Strategický plán

Výstup: Na závěr si účastníci vypracuji tzv. „Akční plán“ – podpora pro

  • implementaci změny.
  • Možnost individuálních konzultací.

Ing. Zdeněk Randa, konzultant, trenér, lektor 

Řízení změny: využití nových metod