MAP Praha 12 Vás zve na další setkání Pracovní skupiny Kariérové poradenství. 

Vedoucí pracovní skupiny Kateřina Lichtenberková Vám představí náměty a techniky z oblasti kariérového poradenství, které Vám pomohou smysluplně naplnit čas třídnických hodin, vyzdvihnout silné stránky žáků a nasměrovat je při výběru střední škol.

12. 9. 2022 od 16.00 hodin

ON-LINE

Prosíme, registrujte se, všem registrovaným pošleme odkaz na on-line místnost.

Kariérové poradenství do třídnických hodin