Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže

MAP Praha 12 vás zve na metodický seminář určený pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol.

 

Seminář věnovaný problematice výživy je součástí celorepublikového vzdělávacího projektu pro mateřské a základní školy Zdravá 5 (www.zdrava5.cz). Ten se realizuje již 15. rokem. Cílem Zdravé 5 je motivovat děti k přijetí správné výživy a její přirozená implementace do životního stylu.

Projekt Zdravá 5 je poskytován školám zdarma Nadačním fondem Albert, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28191/2021-3.    

18. 10. 2022 od 9.00 do 13.00 hodin

KDE:  ZŠ a MŠ Smolkova 565, 142 00 Praha – Kamýk

REGISTRACE

Přihlášku na seminář ve vašem kraji vyplňte prosím na webové adrese:  www.zdrava5.cz/seminare.

Přihlašování na seminář bude spuštěno 29.4.2022.

Po vyplnění přihlášky ČEKEJTE NA ZÁVAZNÉ POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI, které vám přijde emailem.

 V rámci projektu Zdravá 5 již pátým rokem realizujeme pro pedagogy mateřských a základních škol čtyřhodinový metodický seminář: Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy ke správné výživě dětí a mládeže, ze kterého si účastníci odnášejí zdarma krabici s nově připravenými metodickými materiály pro interaktivní práci s dětmi v běžné váce.  

Cílem semináře je:

  • představit nejaktuálnější poznatky z oblasti správné výživy,
  • seznámit s aktuálními informacemi z oblasti výchovy ke zdraví a zdravotní gramotnosti,
  • prezentovat nové metodické materiály a didaktické postupy pro interaktivní práci se žáky,
  • naučit pedagogy v rámci interaktivních workshopů pracovat s představenými materiály,
  • předat pedagogům nové metodické materiály.

Obsah semináře vychází z platných dokumentů MŠMT ČR a z vládního dokumentu ZDRAVÍ 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. Jedním z hlavních pilířů těchto dokumentů je zajistit zdravý život, zvýšit jeho kvalitu i zdravotní gramotnost všech občanů České republiky. Účastníci semináře se seznámí s nejaktuálnějšími poznatky z oblasti zdraví, s akcentem na výživu dětí předškolního i školního věku a s aktuálními informacemi, které souvisí s problematikou výchovy ke zdraví a zdravotní gramotností. Seminář představí pedagogům mateřských a základních škol mimo jiné také metodické pomůcky, které jim umožní efektivněji dané téma předávat dětem s ohledem na věkové zvláštnosti a nabídne didaktické postupy, jak s těmito materiály pracovat.

 

Kompletní sadu metodických materiálů získají účastníci semináře zdarma.

MŠ a ZŠ dostanou po jedné sadě, vyslat ale mohou na seminář 2 zástupce za každou instituci.

Dosud proběhlo 15 seminářů pro ZŠ a 29 seminářů pro MŠ. Metodické materiály si již odneslo více než 1 000 pedagogů.

 

Seminář je bez účastnického poplatku.

Je připraven v rámci projektu MAP Praha 12 pokračuje.          

MAPoGrant: Zdravá pětka