Co je wellbeing a proč je jeho podpora na škole tak důležitá? 

Termín setkání: 25.1.2022, 16.00 hod.,
Místo setkání: on-line

Lektorky: Helena Pravdová, Lenka Kubrichtová

Zveme vás na setkání Pracovních skupin Rovné příležitosti a Kalokagathia, na kterém vám představíme ověřené a osvědčené aktivity zaměřené na podporu wellbeingu na škole. 

Současně vám představíme záměr a cíle projektu “Výchova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání”, na který bychom mohli v rámci projektu MAP Praha 12 čerpat finanční prostředky v rámci MAPoGrantu. Otevřeme společnou diskusi k tomuto projektu, k zapojení žákovských parlamentů a síťování škol. 

PROGRAM SETKÁNÍ: 

➢ Úvodní slovo, přivítání zástupců MAP Praha 12 a členů pracovních skupin

➢ Společné téma: wellbeing na školách

  • Co je wellbeing a proč je důležitý?
  • Proč je podpora wellbeingu ve školách tak potřebná?
  • Představení aktivit pro podporu wellbeingu ve šklolách.

➢ Společný úkol: MAPOGRANTY – Jak využít finance na společný projekt?
„Výhova ke zdraví aneb podpořme wellbeing na školách – Dejme dětem hlas ve vzdělávání“

  • záměr projektu, cílová skupina, harmonogram
  • zapojení žákovských parlamentů, síťování škol
  • metodický seminář, závěrečná konference

➢ Diskuse nad strategií projektu MAP Praha 12 – představení strategických dokumentů

➢ Harmonogram setkávání

➢ Závěrečná diskuse

MAPoGRANTy: Proč je důležitá podpora wellbeingu ve školách?