MAP Praha 12 vás zve na další setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 16.00 hod. ON-LINE.
 
Program:
1) Aktualizace strategických dokumentů MAP – v rámci aktualizace prosím vyplňte následující dotazník: 
 
2) MAPoGranty – informace o připravované aktivitě pracovních skupin, společná práce na přípravě grantu pro zájemce z MŠ i ZŠ. Bližší informace k MAPoGrantům najdete zde: http://www.mappraha12.cz/mapogranty/
 

Prosíme o registraci na setkání zde.

PS Matematika: MAPoGranty