Pracovní skupina Matematická gramotnost uspořádala TURNAJ DESKOVÝCH HER

Turnaj deskových her byl uspořádán v rámci tzv. MAPoGrantu projektu „MAP Praha 12“pod vedením Hany Böhmové, vedoucí Pracovní skupiny Matematická gramotnost. Zúčastnili se ho žáci ze čtyř základních škol: ZŠ Písnická, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ Rakovského a ZŠ Zárubova, kteří soutěžili

PS Matematika: MAPoGranty

MAP Praha 12 vás zve na další setkání pracovní skupiny Matematická gramotnost, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 1. 2022 od 16.00 hod. ON-LINE. Program:1) Aktualizace strategických dokumentů MAP – v rámci aktualizace prosím vyplňte následující dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfJx-mg3K2UQpPsLVEXK-rAmDRqOccDAQS4fOhJg6MbU6Ow/viewform 2) MAPoGranty – informace o