MAP Praha  vás zve na poslední setkání PS Matematická gramotnost, které se uskuteční NAŽIVO a na téma VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI PEDAGOGY Z MŠ A ZŠ

Jaké jsou vaše zkušenosti s výukou matematiky na MŠ a ZŠ (zpravidla v 1. třídě)?

Jaký vliv měla distanční výuka na matematickou gramotnost na děti ve věku 5 -7 let?

Jakým způsobem můžeme rozvíjet matematickou pregramotnost? Co k tomu potřebujeme?

Přijďte se s námi NAŽIVO podělit o své zkušenosti, názory či poznatky. 

14. 6. 2021 

od 14.00 do 16.00 hodin 

Prosíme, registrujte se zde!

Všem registrovaným účastníkům pošleme pozvánku.  

PS Matematická gramotnost: Výměna zkušeností mezi pedagogy z MŠ a ZŠ