MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Rodina, škola, komunita. 

Setkání se uskuteční ON-LINE, v pondělí 24. 1. 2022 od 17.00 do 18.00 hodin. 

Program setkání: 

1) Aktualizace strategických dokumentů MAP. 

*2) MAPoGranty – informace o připravované aktivitě pracovních skupin,
společná práce na přípravě grantu pro zájemce z MŠ i ZŠ.

Bližší
informace k MAPoGrantům najdete zde:
http://www.mappraha12.cz/mapogranty

PS Rodina, škola, komunita: MAPoGranty