MAP Praha 12 vás zve na další setkání PS Rovné příležitosti a Kalokagathia, které se zaměří na MAPoGranty, zapojení škol a školek a na harmonogram společných aktivit.

Během setkání dále představíme program „Už umím řešit výzvu“ z projektu Eduzměna a pokusíme se odpovědět na otázky:

  • Jak aktivně zapojit všechny děti do procesu vzdělávání?
  • Jak na ně přenést zodpovědnost za vlastní učení?
  • Jak naučit žáky plánovat a reflektovat svoji práci?
  • Jak rozvíjet jejich kritické myšlení?

Představíme průběh programu, jeho benefity a praktické ukázky z kutnohorských škol. Budeme s vámi sdílet metodiku programu, účastníkům setkání bude poskytnuta k dalšímu využití.

Setkáním vás provede: Helena Pravdová a Lenka Kubrichtová

Host: Michaela Dobešová, mentorka a lektorka zážitkové pedagogiky

Termín konání: 15. 3. 2022 od 17:00 do 18.30 hodin
ON-LINE

Setkání PS: Už umím řešit výzvu