V rámci plánovaného MAPoGrantu v rámci PS Rovné příležitosti a PS Kalokagathia bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zmapování potřeb škol v rámci wellbeingu
 
Současně hledáme školy a školky, které se do MAPoGrantu chtějí zapojit. Pokud o MAPoGrant máte zájem, prosím přihlaste se na e-mail Heleny Pravdové (helena.pravdova@ferovaskola.cz). 
 
Dotazníky zaměřené na wellbeing ve školách: 
 
Dotazník pro děti/žáky – zástupce žákovských parlamentů. Dotazník je zaměřen na zmapování oblasti wellbeingu, co by v této oblasti děti a žáci uvítali nového, v čem by ocenili naši podporu.
 
Dotazník pro učitele
Dále prosíme o vyplnění i vedení školy, školky, učitele, kteří mají zájem o rozvoj wellbeingu na škole. Dotazník slouží také k zjištění oblastí, které potřebují učitelé na své škole rozvíjet.
 
Oba dotazníky prosíme vyplnit do 28.2.2022
 
Předem děkujeme za rozeslání dotazníků a jejich vyplnění, 
 
MAP Praha 12
MAPoGrant: Wellbeing ve školách – dotazníky