zveme vás na další setkání PS Kalokagathia a PS Rovné příležitosti, na kterém se zaměříme na MAPoGrant – Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy. 
 

Setkání se uskuteční 19. 4. 2022 od 17.00 hodin ON-LINE. 

ON-LINE místnost se otevře 15 minut před začátkem, najdete ji zde: 
 
 
Během setkání dále představíme program „Už umím řešit výzvu“ z projektu Eduzměna a pokusíme se odpovědět na otázky:
  • Jak aktivně zapojit všechny děti do procesu vzdělávání?
  • Jak na ně přenést zodpovědnost za vlastní učení?
  • Jak naučit žáky plánovat a reflektovat svoji práci?
  • Jak rozvíjet jejich kritické myšlení?
  • Představíme průběh programu, jeho benefity a praktické ukázky z kutnohorských škol. Budeme s vámi sdílet metodiku programu, účastníkům setkání bude poskytnuta k dalšímu využití.
Wellbeing aneb Jak můžete pomoci svým dětem, aby se těšily do školy