MŠMT spolupracovalo na online kurzu kybernetické bezpečnosti „Bezpečně v kyber!“, který právě veřejnosti zpřístupnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy i ředitele škol, ale nyní si jej může projít kdokoli, kdo má o problematiku zájem.

https://www.msmt.cz/online-kurz-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy

ONLINE KURZ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO PEDAGOGY