Být pyšný na svá ústa 

Starejte se o své zdraví ústní dutiny pro své štěstí a pohodu
Nečistíš, zaplatíš – kampaň v ČR

Téma kampaně: 2021–2023

V roce 2021 jsme spustili téma naší tříleté kampaně: Buď pyšný na svá ústa. Chceme, aby si lidé vážili svého ústního zdraví a pečovali o něj, a aby činili správná rozhodnutí k jeho ochraně. V prvním roce jsme se zaměřili na to, jak zdraví ústní dutiny ovlivňuje naše celkové zdraví.

V roce 2022 chceme inspirovat k akci tím, že zdůrazníme, jak jsou zdravá ústa důležitá pro naše štěstí a pohodu. Tento rok chceme inspirovat ke změně tím, že se zaměříme na důležitost zdraví ústní dutiny pro vaše štěstí a pohodu, protože dobré zdraví ústní dutiny má pozitivní dopad na vaše celkové zdraví, pohodu a kvalitu života. A to je něco, kvůli čemu stojí za to jednat. 

BÝT PYŠNÝ NA SVÁ ÚSTA – Jinými slovy, važ si toho a starej se o to. 

Starejte se o své zdraví ústní dutiny pro své štěstí a pohodu (wellbeing).

www.republikabezkazu.cz/sduz
—————————————————————————————————————————
Campaign theme: 2021-2023
In 2021, we launched our three-year campaign theme: Be Proud of Your Mouth. We want
people to value and take care of their oral health and to make the right decisions to protect
it. In year one, we focused on how oral health affects our overall health.
In 2022, we want to inspire action by highlighting how a healthy mouth is important for our
happiness and well-being.
This year, we want to inspire change by focusing on the importance of oral health for your
happiness and well-being, because good oral health has a positive impact on your general
health, well-being and quality of life. And that is something worth taking action for. 
BE PROUD OF YOUR MOUTH – In other words, value and take care of it.
Look after your oral health for your happiness and well-being
————————————————————————————————————————
ZDROJ: http://www.worldoralhealthday.com/campaign-theme-2021-2023

Světový den ústního zdraví 2022: Republika bez kazů