Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní vedoucí učitelko, vážení koordinátoři integrace cizinců,

přikládáme další informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny:

Informační zdroje:

 • Učení bez hranic – výuka v ukrajinštině online ukrajinského ministerstva školství https://www.npi.cz/aktuality/5874-uceni-bez-hranic
 • Ukrajinské učebnice zdarma https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155 od nakladatelství Fraus
 • Výuka češtiny pro cizince zejména pro dospělé zájemce – leták v příloze
 • Zprostředkování nabídky i poptávky zaměstnání https://www.ukrajinci.cz/anonce/prace+a6313.htm
 • Nabídka firmy Sentia na bezplatné kurzy angličtiny pro děti – paní učitelka z Kyjeva – kontaktujte: jan.rezek@sentia.cz
 • Bezplatná helpline linka v ukrajinštině https://www.pwc.com/cz/cs/temata/helpline-ukrajina.html – legalizace pobytu, pracovní povolení, tranzit, administrativa – letáky v příloze
 • Konsorcium NNO pracujících s migranty nedávno spustilo platformu nabídek pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny Pomáhej Ukrajině. V této platformě se shromažďují nabídky pomoci z celé ČR, tříděné do základních kategorií. Na platformu odkazuje hlavní rozcestník Ministerstva vnitra pro nabízenou pomoc ze strany jednotlivců. Některé nabídky jsou celé zveřejněné a lze na ně přímo z webu reagovat (materiální pomoc, doprava, tlumočení). Nabídky, které vyžadují aspoň základní podporu při zprostředkování nebo poradenství (ubytování, poradenství, právní služby, doučování, administrativní pomoc), jsou přístupné pro zaregistrované uživatele, zejména pro pracovníky pomáhajících organizací. Dejte prosím vědět organizacím, které pomáhají (obce, jejich organizace, krizové štáby, neziskovky, charity), ať se registrují databáze a využívají nabídky pomoci (stačí přeposlat tento email). Pokud máte zájem o registraci, vyplňte tento formulář. Budete-li potřebovat nabídku využít bez registrace, zašlete požadavek na integrace@praha12.cz

Informační zdroje:

 • V příloze letáky DDM jako varianta pro předškolní děti, které nebudete moci přijmout kvůli kapacitě, a volnočasové aktivity pro žáky ZŠ:  kontaktovat DDM na e-mail ukdetem@ddmm.cz nebo recepce DDM Modřany.

o   Klubík pro předškolní děti jejichž mateřským jazykem je ukrajinština. Klubík se bude převážně zaměřovat na adaptaci dětí a osvojování českého jazyka. Od 16. března do 30. 6. 2022, Termín: pondělí do pátku 8:30-12:30 hod., Kapacita: 15 účastníků , Věk: 3-6 let, Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany (DDM Modřany) – Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany

o   Čeština hrou – předškolní děti, kroužek, je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Termín: čtvrtek 15:30-16:30 hod. Kapacita: 10 účastníků Věk: 4-6 let Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany (DDM Modřany) – Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany

o   Zážitková čeština – školní děti, Adaptační kurz ,,Zážitková čeština“ je určený dětem z Ukrajiny. Součástí výuky češtiny je nejrůznější sportovní, taneční, umělecký, hudební či poznávací zážitkový program. Zážitková čeština bude probíhat každou sobotu od března do června a čas bude vždy upřesňován podle typu programu vždy týden předem na webových stránkách www.ddmm.cz. Termín: 19.3.2022 od 12:30 – 17:30 hod. Kapacita: 30 účastníků Věk: 6 – 15 let.

o   Klub pro školní děti – Anotace: Otevřený Klub akcí a her je určen dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let. V rámci klubu je nabízena pomoc s domácí přípravou na ZŠ. Pravidelně pořádá turnaje ve fotbálku, stolním tenise, air hockey či billiardu. K dispozici všemožné sportovní potřeby, kulečník, fotbálek, šipky, počítače, playstationy, Xbox a spoustu deskových, karetních i jiných her. Termín: pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 hod. Kapacita: 20 účastníků  Věk: 6 – 15 let Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany – Urbánkova 3348/4 

přikládáme další informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny:

 • Doporučení OŠK pro mateřské školy – vzhledem k  omezenému počtu volných míst v mateřských školách zvažte přijímání dětí, které nemají dle školského zákona nárok na přijetí, tzn.  děti mladší tří let.  
 • Nábor dobrovolníků pro ICP s ukrajinštinou i bez jazykových znalostí  – ICP spustilo program náboru dobrovolníků/tlumočníků s ruštinou/ukrajinštinou pro zajištění kapacit pro KACPU, které dnes bylo otevřeno na Vyšehradě a bude v provozu 24/7 a urgentně potřebuje tyto kapacity posílit. Je nutné, aby dobrovolníci měli základ češtiny, aspoň A2/B1 – odkaz s instrukcemi k přihlašování do tabulky a další informace naleznete na tomto odkazu: https://www.facebook.com/groups/2813018069006717. ICP žádá, aby byla tato nabídka dále šířena.

Dále velmi intenzivně poptává další dobrovolníky k zajištění podpory v koordinaci aktivit v KACPU i na infostáncích (Hl. nádraží + Florenc) pro přijímání nově příchozích.

Tito koordinační pracovníci nemusí mít jazykové kompetence, ale musí mít organizační schopnosti, aby pomohli:

– s koordinací dobrovolníků (na KACPU i na infostáncích)

– s koordinací neziskových organizací pomáhajících na infostáncích (především na místě na hlavním nádraží)

ICP bude nyní potřebovat podporu docela akutně a to i v nočních hodinách především v KACPU. Máte-li nějaká doporučení nebo dotazy, obracejte se na Tel.: +420 236 005 251, +420 774 505 149, jan.janousek@praha.eu.

 

 

 • Ukrajinský rozhlas mujrozhlas.cz/ukrajina. Je to pro uprchlíky důvěryhodný zdroj informací z domova. Kromě živého vysílání tam budou přibývat i podcasty v ukrajinštině a ukrajinské pohádky pro děti. V příloze je leták  z Českého rozhlasu ke spuštění Ukrajinského Rádia.

 

 • česko-ukrajinský terminologický glosář, který vznikl jako podpora pro tlumočení adaptačně-integračních kurzů. Primárně se jedná o interní materiál, který autor, Slovo 21, dává volně k dispozici. V glosáři je terminologie z oblastí, které nově příchozí cizinci často řeší (pobytová legislativa, zdravotnictví, bydlení apod.).

 

Pomoc Ukrajině: Informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny