Přikládáme další informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny:

Organizační pokyny:

 • Obdrželi jsme z MHMP seznam učitelů z Ukrajiny tak, jak je zapsali v KACPU Praha. Budete-li mít zájem tyto učitele zaměstnat, pošleme datovou schránkou, protože se jedná o osobní údaje – telefon, mail, pracovní zkušenosti. V seznamu není vyznačeno, zda už daný učitel někde nepracuje a povětšinou ani místo, kde bude pobývat. (Podle § 22 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících ředitel může zajišťovat výchovu a vzdělávání po dobu nezbytně nutnou….ped. pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace…). Další kontakty průběžně získáváme i na MČ.
 • Ve čtvrtek bude projednáván balíček zákonů  Lex Ukrajina. Očekávám, že co nejdříve po zveřejnění ve Sbírce obdržíte zákon + metodiku od MŠMT. Zákon se prozatím týká např. posunutí zápisů pro cizince přišlé po 24.2., prominutí znalosti češtiny pro učitele do 8/2022, prodloužení termínu přijímání na SŠ, navyšování kapacit škol bez ohledu na stanovisko KHS/kolaudaci a další.
 • Podle informace MHMP při přijetí žáka-cizince do vyšších než prvních ročníků  se jedná o přijetí, nikoliv o přestup. O přijetí rozhoduje ředitel školy ve správním řízení (§ 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona). Přestup je možný jen mezi školami zapsanými v rejstříku škol v ČR.
 • Přípravné třídy – při plánování využití přípravných tříd je nutné brát v potaz, že dítě musí mít doporučení školského poradenského zařízení. Je otázkou, jak budou ŠPZ zvládat objem žádostí.
 • Lze přijímat rodný list dítěte/žáka bez překladu? ANO, dle MHMP se pouze předloží doklad o totožnosti, nic víc není třeba, takže vízum, rodný list není důvod překládat, doklad se pouze na místě kontroluje, nikam se nekopíruje a nezakládá.
 • Do 15.4. bude prováděn standardní sběr dat MŠMT  ke stavu 31.3. Do údajů už se částečně promítne počet ukrajinských dětí. Kromě toho bude MŠMT provádět další sběry dat podobně jako za covidu.
 • MSMT zveřejňuje dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Žádosti podává NNO do 15.4. na individuální či skupinové doučování žáků (i z Ukrajiny) na ZŠ a SŠ. Při nedostatku prostředků bude rozhodovat pořadí podání žádosti. Vzhledem k nárůstu potřeb finančních prostředků na vzdělávání doporučujeme základním školám prostřednictvím NNO žádost podat.

Informační zdroje:

 • letáky MHMP o vzdělávání – 4 letáky v příloze. Jeden ze tří typů základních letáků pro rodiče z Ukrajiny, který doporučuji zveřejnit ve škole. Na rozdíl od letáků MŠMT a METy obsahují kontakty na městské části. Letáky METY obsahují konkrétnější odkazy na jiný tip údajů.
 • bezplatná právní poradna – právní iniciativa ve prospěch příchozích uprchlíků z Ukrajiny, kterou pomáháme šířit mezi zástupce NNO i státní správy pracujícími s migranty. Advokátní kancelář Holubová advokáti vytvořila platformu, kam je možné se obracet zdarma s dotazy právního rázu –  pod tímto odkazem https://www.ua.support/ Do projektu jsou zapojeni i právníci v zahraničí (v rámci EU), tj. platforma se může hodit i pro tu část cílové skupiny, která míří přes ČR dále do jiných zemí EU a např. není si jistá aktuální místní legislativou. Stránky jsou tedy jen v angličtině a ukrajinštině. Pro cílovou skupinu databáze funguje podobně jako ty ostatní, co už využíváme – klient  zadá požadavek a některý ze zaregistrovaných právníků ho vyřídí. Vítané je i zapojení dalších právníků. Informace jsou též na  FB: https://www.facebook.com/holubovaadvokati/photos/a.745394842199389/7064273556978121
 • pravidelná online supervizní setkání pro pedagogy s NPI – prostor pro sdílení, poradenství, konzultace a inspiraci.
 • Nabídka pomoci pro děti do 7 let s postižením – viz leták  příloze
 • Jak mluvit nejen s dětmi o válce + krizová linka Psychologického ústavu FS MUNI

Informační zdroje:

 • Učení bez hranic – výuka v ukrajinštině online ukrajinského ministerstva školství https://www.npi.cz/aktuality/5874-uceni-bez-hranic
 • Ukrajinské učebnice zdarma https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155 od nakladatelství Fraus
 • Výuka češtiny pro cizince zejména pro dospělé zájemce – leták v příloze
 • Zprostředkování nabídky i poptávky zaměstnání https://www.ukrajinci.cz/anonce/prace+a6313.htm
 • Nabídka firmy Sentia na bezplatné kurzy angličtiny pro děti – paní učitelka z Kyjeva – kontaktujte: jan.rezek@sentia.cz
 • Bezplatná helpline linka v ukrajinštině https://www.pwc.com/cz/cs/temata/helpline-ukrajina.html – legalizace pobytu, pracovní povolení, tranzit, administrativa – letáky v příloze
 • Konsorcium NNO pracujících s migranty nedávno spustilo platformu nabídek pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny Pomáhej Ukrajině. V této platformě se shromažďují nabídky pomoci z celé ČR, tříděné do základních kategorií. Na platformu odkazuje hlavní rozcestník Ministerstva vnitra pro nabízenou pomoc ze strany jednotlivců. Některé nabídky jsou celé zveřejněné a lze na ně přímo z webu reagovat (materiální pomoc, doprava, tlumočení). Nabídky, které vyžadují aspoň základní podporu při zprostředkování nebo poradenství (ubytování, poradenství, právní služby, doučování, administrativní pomoc), jsou přístupné pro zaregistrované uživatele, zejména pro pracovníky pomáhajících organizací. Dejte prosím vědět organizacím, které pomáhají (obce, jejich organizace, krizové štáby, neziskovky, charity), ať se registrují databáze a využívají nabídky pomoci (stačí přeposlat tento email). Pokud máte zájem o registraci, vyplňte tento formulář. Budete-li potřebovat nabídku využít bez registrace, zašlete požadavek na integrace@praha12.cz
Pomoc Ukrajině: Informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny – 2. část