Pomoc Ukrajině: Informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny – 2. část

Přikládáme další informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny: Organizační pokyny: Obdrželi jsme z MHMP seznam učitelů z Ukrajiny tak, jak je zapsali v KACPU Praha. Budete-li mít zájem tyto učitele zaměstnat, pošleme datovou schránkou, protože se jedná o osobní údaje – telefon, mail, pracovní zkušenosti.

Pomoc Ukrajině: Informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní vedoucí učitelko, vážení koordinátoři integrace cizinců, přikládáme další informace k přijímání dětí a žáků z Ukrajiny: Informační zdroje: Učení bez hranic – výuka v ukrajinštině online ukrajinského ministerstva školství https://www.npi.cz/aktuality/5874-uceni-bez-hranic Ukrajinské učebnice zdarma https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155 od nakladatelství Fraus