Společenství praxe vzdělávacího oboru Matematika on-line setkání, v rámci kterého vám nabídneme inspiraci pro rozvoj matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání.

20. 4. 2021 | 15:00 – 17:30 | online

Akci nepořádá MAP Praha 12, o akci zde pouze informujeme!

Programem vás provede tým garantů projektu Podpora práce učitelů Národního pedagogického institutu ČR společně s RNDr. Hanou Liškovou, zástupkyní ředitele Pedagogické školy v Litomyšli, a PhDr. Michaelou Kaslovou, vyučující na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Univerzity Karlovy v Praze.

Na co se můžete těšit:

  • Aktuality v projektu Podpora práce učitelů.
  • Základní principy rozvíjení matematické gramotnosti v souvislosti s rozvojem kognitivní složky osobnosti dítěte propojené s praktickými ukázkami z výstupů projektu PPUČ v rámci metodické podpory pro učitele MŠ a ZŠ.
  • Přechod dítěte z MŠ na 1. stupeň ZŠ a problematika obsahu zápisů do základní školy.
  • Úskalí při zanedbávání rozvíjejících činností v oblasti matematických představ. 
  • Sdílení, diskuze.

PŘIHLÁŠENÍ:
https://gramotnosti.pro/prihlaseni-sp-jaro-2021

DALŠÍ INFORMACE:
https://gramotnosti.pro/SpolecenstviPraxe

Webinář plný inspirace pro rozvoj matematické gramotnosti v počátečním vzdělávání.