MAP Praha 12 provedl v prosinci 2020 průzkum mezi rodiči dětí navštěvující základní školy v Praze 12.

Cílem realizovaného průzkumu Kvalita distančního vzdělávání bylo zjistit, co se během distanční výuky probíhající na základních školách během roku 2020 osvědčilo, a co se naopak v rámci této mimořádné podoby výuky ukázalo jako problematické. Závěry, které tento průzkum přinese, budou využity pro nastavení organizace výuky během případné další vlny uzavření škol.

Sběr dat proběhl anketním způsobem formou online dotazníku. Uvedené odpovědi jsou subjektivními názory rodičů žáků základních škol v Praze 12, Praze-Libuši a Praze-Kunraticích. Průzkumu se účastnilo 1 727 rodičů, což odpovídá 24 % návratnosti dotazníku.

K předběžným výstupům dotazníku se měli možnost vyjádřit samotní rodiče na setkání Pracovní skupiny Rodina, škola a komunita, ředitelé škol výstupy diskutovali na jednání Řídícího výboru.  Distanční výuce bylo věnováno i EduCoffee s Českou školní inspekcí.

Výstupy dotazníku jsou pro nás velmi důležité a podnětné. Každému řediteli školy, který byl do dotazníku zapojen, jsme do týdne poskytli informace, které se týkaly jeho školy, aby je mohli využít pro rychlou zpětnou vazbu. Ředitelé škol dále dostanou nabídku koučingu – specialisty na distanční výuku, který se bude spolu s nimi věnovat situaci v jejich škole.

MAP Praha 12 plánuje i další akce zaměřené na distanční výuku – např. v rámci Pracovní skupiny Kariérové poradenství či Pracovní skupiny Cizí jazyky.

Studii vytvořenou na základě tohoto dotazníku nyní zveřejňujeme, a to i v její zkrácené podobě – pro ty, kdo nemají tolik času a potřebují rychlé výsledky. Současně zveřejňujeme studie vytvořené z dotazníku zaměřeného na distanční výuku, na který odpovídali učitelé.

Všem děkujeme za odpovědi a spolupráci na tomto dotazníkovém šetření,

MAP Praha 12

Studie jsou ke stažení zde:

Distanční vzdělávání na Praze 12 z pohledu rodičů a učitelů