MAP Praha 12 uspořádal dne 8. 4. 2022 tiskovou konferenci na téma MAP JE HRA. 
 
Cílem konference bylo informovat nejširší veřejnost o tom, kam směřuje projekt „MAP Praha 12 pokračuje“, jak rodiče hodnotí kvalitu distančního vzdělávání na základních školách v Praze 12, v Praze-Libuši a Praze-Kunraticích a co je rodinná hra Robinsonův ostrov, kterou připravujeme pro děti i jejich rodiče jako odpočinek od distanční výuky.
 
V úvodu konference poděkovalo vedení zapojených MČ do projektu. Vystoupil Petr Prchal (radní MČ Praha 12 pro školství), Lenka Koudelková (místostarostka a členka zastupitelstva MČ Praha-Libuš) a Lenka Alinčová (starostka MČ Praha-Kunratice). Všichni poděkovali především učitelům za jejich nasazení v nelehké „covidové“ době. 
 
Naďa Sloviaková, manažerka projektu, následně informovala veřejnost o tom, co se v rámci projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ povedlo a kam dále směřujeme. 
 
Největší prostor dostal Tomáš Soukup, který prezentoval výsledky průzkumu mezi rodiči dětí navštěvující základní školy v Praze 12 a jejich učiteli. 
 
Cílem realizovaného průzkumu Kvalita distančního vzdělávání bylo zjistit, co se během distanční výuky probíhající na základních školách během roku 2020 osvědčilo, a co se naopak v rámci této mimořádné podoby výuky ukázalo jako problematické.
 
Sběr dat proběhl anketním způsobem formou online dotazníku. Uvedené odpovědi jsou subjektivními názory rodičů žáků základních škol v Praze 12, Praze-Libuši a Praze-Kunraticích. Průzkumu se účastnilo 1 727 rodičů, což odpovídá 24 % návratnosti dotazníku.
 
K předběžným výstupům dotazníku se měli možnost vyjádřit samotní rodiče na setkání Pracovní skupiny Rodina, škola a komunita, ředitelé škol výstupy diskutovali na jednání Řídícího výboru.  Distanční výuce bylo věnováno i EduCoffee, kterého se zúčastnil Mgr. Tomáš Pavlas z odboru hodnocení vzdělávací soustavy České školní inspekce.
 
A na závěr tiskové konference si Kateřina Loukotová, PR manažerka projektu, připravila pozvánku k venkovní rodinné hře „Robinsonův ostrov“, která vznikla na motivy románu Robinson Crusoe od Daniela Defoe. Během této hry se hráči na chvíli stanou „trosečníky“ v Kunratickém lese nebo v lesoparku Hodkovičky v Praze 12. 
 
MAP Praha 12
 
MAP je hra