Návrat dětí do školy bude výrazně jiný než po běžných prázdninách nebo před Vánoci a je důležité se na tuto změnu připravit v pedagogickém sboru i se žáky samotnými. 

Žáci během distanční výuky mohli projít negativními zážitky spojenými se zvýšeným stresem, strachem a nejistotou, které současná doba přináší. Lze očekávat propady v chování a učení, ztrátu motivace či celkovou rezignaci. 

Čas, který využijeme pro rozvoj socio-emočních dovedností, podporu psychické pohody i prevenci nevhodného chování se nám vrátí v podobě lepšího soustředění a motivace žáků i příjemnější atmosféry ve výuce. 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) připravil doporučení, na co bychom se měli zaměřit během návratu dětí do škol. Vše je sepsáno v následujících 5 bodech, které si můžete rozkliknout: 

ČOSIV

ČOSIV: NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL