MAP Praha 12 vás zve na sedmé setkání pracovní skupiny, v rámci kterého se budeme věnovat využití projektu Tvoříme Dvanáctku, participativního rozpočtu Prahy 12 a projektu Dobro-družné mikrogranty Nadace Via k zapojení dětí do zlepšení místa, kde žijí.

V první části našeho setkání se seznámíme s projektem Tvoříme Dvanácku a s možnostmi zapojení dětí i rodičů do 2.kola participativnho rozpočtu MČ Prahy 12.

Ve druhé části si představíme výzvu Nadace Via Dobro-družné mikrogranty.

V závěru si ukážeme využití jednoduchého nástroje Lean Canvas a přístupu Design Thinking při projektové práci s dětmi.

Setkání se uskuteční ON-LINE 21. 4. 2021 od 17.00 do 18.00 hodin. 

Vedoucí pracovní skupiny: MgA Jana Neumajerová

Prosíme, na setkání se registrujte!

PS rodina, škola, komunita: Tvoříme Dvanáctku – participativní rozpočet Prahy 12