MAP Praha 12 vás zve na tiskovou konferenci MAP JE HRA, která se uskuteční ON-LINE ve čtvrtek 8. 4. 2021 od 14.00 hodin. ON-LINE místnost se otevře 15 minut před začátkem, najdete ji zde: meet.google.com/htx-vkfr-pry
 
Program tiskové konference MAP JE HRA projektu „MAP Praha 12 pokračuje“
 

Kam směřuje projekt „MAP Praha 12 pokračuje“? Jak rodiče hodnotí kvalitu distančního vzdělávání na základních školách v Praze 12, v Praze-Libuši a Praze-Kunraticích? Co je rodinná hra Robinsonův ostrov, kterou připravujeme pro děti i jejich rodiče jako odpočinek od distanční výuky?

1) Poděkování učitelům

  • Mgr. Prchal Petr, MPA (radní MČ Praha 12 pro školství)
  • Ing. Lenka Koudelková (místostarostka a členka zastupitelstva MČ Praha-Libuš)
  • Ing. Lenka Alinčová (starostka MČ Praha-Kunratice)
 
2) Co se nám povedlo v podpoře vzdělávání a kam směřuje projekt „MAP Praha 12 pokračuje“?
  • Naďa Sloviaková (manažerka projektu „MAP Praha 12 pokračuje“)

2) Výstupy dotazníku Kvalita distančního vzdělávání:

  • Tomáš Soukup

MAP Praha 12 provedl v prosinci 2020 průzkum mezi rodiči dětí navštěvující základní školy v Praze 12 a jejich učiteli. Výsledky tohoto průzkumu bude prezentovat Tomáš Soukup.

Cílem realizovaného průzkumu Kvalita distančního vzdělávání bylo zjistit, co se během distanční výuky probíhající na základních školách během roku 2020 osvědčilo, a co se naopak v rámci této mimořádné podoby výuky ukázalo jako problematické.
 
Sběr dat proběhl anketním způsobem formou online dotazníku. Uvedené odpovědi jsou subjektivními názory rodičů žáků základních škol v Praze 12, Praze-Libuši a Praze-Kunraticích. Průzkumu se účastnilo 1 727 rodičů, což odpovídá 24 % návratnosti dotazníku.
 
K předběžným výstupům dotazníku se měli možnost vyjádřit samotní rodiče na setkání Pracovní skupiny Rodina, škola a komunita, ředitelé škol výstupy diskutovali na jednání Řídícího výboru.  Distanční výuce bylo věnováno i EduCoffee, kterého se zúčastnil Mgr. Tomáš Pavlas z odboru hodnocení vzdělávací soustavy České školní inspekce.
 

4) KnihoMAP 2021: Robinsonův ostrov

  • Kateřina Loukotová, 
  • Marie Veverová

Odpočiňme si na chvíli od distanční výuky a pojďme ven. Připravujeme venkovní rodinnou hru, během které se na chvíli stanete „trosečníkem“ v Kunratickém lese nebo v lesoparku Hodkovičky v Praze 12.  

Rodinná hra vznikla na motivy románu Robinson Crusoe od Daniela Defoe.
 
Budeme se těšit na viděnou, 


Ing. Kateřina Loukotová

MAP Praha 12 pokračuje
 
Mobil: 734 416 973

 

Pozvánka na tiskovou konferenci: MAP JE HRA