Diskusní setkání nad tématem: Pedagogické intervence a novela vyhlášky 27/2016 s ohledem na potřeby škol Prahy 12 navazuje na setkání ze dne 12. 2. 2021 Pedagogické intervence a novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., které vedla Mgr. Marika Kropíková.

POZOR! Dnešní setkání (7. 4. 2021) bylo z důvodu nemoci Mgr. Mariky Kropíkové ZRUŠENO!

Setkání se uskuteční ON-LINE ve středu 26. 5. 2021 od 14.00 do 15.30 hodin. 

Expertní diskuzní tým: Mgr. Marika Kropíková a zástupkyně PPP Praha 12: PhDr. Milada Fiedlerová, Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Jitka Zemanová a zástupkyně PPP Praha 4 (zatím není potvrzeno)

Cílem setkání, které povede vedoucí PS Mgr. Helena Pravdová, je rozpracování tématu a diskuze nad situacemi, se kterými se potýkají školy, díky změnám ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. Více se budeme věnovat problematickým situacím a případům, které mohou vzniknout v průběhu aplikace této vyhlášky. Chceme především podpořit školy v jejich nové roli a pomoci minimalizovat chyby v poskytování podpůrných opatření. Cílovou skupinou jsou zejména pedagogové, asistenti pedagoga a ostatní pedagogičtí pracovníci základních škol, kteří mají potřebu sdílet a obohatit se společnou diskuzí.

Prosíme, registrujte se na akci, abychom Vám mohli zaslat před akcí pozvánku. Registraci naleznete také na www.mappraha.cz nebo v kalendáři MAP.

PS Rovné příležitosti: Pedagogické intervence a novela vyhlášky č. 27/2016 s ohledem na potřeby škol Prahy 12