Ohlédnutí za projektem „MAP Praha 12 pokračuje“

„V rámci projektu MAP Praha 12 jsme během čtyř let uspořádali skoro 300 vzdělávacích akcí, a to i v době vládních restrikcí přijatých na boj proti onemocnění covid-19.“, vyčísluje Naďa Sloviaková, manažerka projektu.

Pojďme si připomenout, co všechno se pod hlavičku MAPu uskutečnilo.

Strategické dokumenty projektu „MAP Praha 12 pokračuje“

Páteří celého procesu realizace projektu bylo zpracování strategických dokumentů, které definují v obecnější i praktické rovině vizi, priority, cíle, plánované aktivity i konkrétní projektové záměry. Všechny materiály byly zpracovány za intenzivní spolupráce se zájemci o vzdělávání na MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice a jsou zveřejněné na webu www.mappraha12.cz/strategicke-dokumenty.

Řídící výbor

Po celou dobu projektu se setkával ON-LINE nebo NAŽIVO Řídící výbor složený ze zástupců MČ Praha 12, Praha-Libuš a Praha-Kunratice, zástupců MŠ, ZŠ, NNO a ostatních zájemců z řad odborné veřejnosti. Naposledy se Řídící výbor v rámci projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ sejde 8. 12. 2022 ON-LINE, na tomto setkání se budou schvalovat strategické dokumenty.

Dotazník zaměřený na kvalitu distančního vzdělávání

V rámci projektu MAP Praha 12 jsme provedli průzkum mezi rodiči dětí navštěvující základní školy v Praze 12. Jeho cílem bylo zjistit, co se během distanční výuky probíhající na základních školách v průběhu roku 2020 osvědčilo, a co se naopak v rámci této mimořádné podoby výuky ukázalo jako problematické. Závěry jsou ke stažení zde: http://www.mappraha12.cz/dotaznik-kvalita-distancniho-vzdelavani/.

Pracovní skupiny a MAPoGranty

Učitelé základních a mateřských škol a rodiče dětí navštěvující školy na Praze 12, v Praze-Libuši a v Praze-Kunraticích se setkávali v rámci 11 pracovních skupin zaměřených na financování, čtenářskou gramotnost, cizí jazyky, matematickou gramotnost, rovné příležitosti, digitální gramotnost, EVVO, polytechnika, kalokagathia, kariérové poradenství a rodina, škola komunita.

Jejich činnost vyvrcholila tzv. MAPoGranty, které umožnily členům pracovních skupin zrealizovat svoji vizi a sdílet ji napříč školami zapojenými do projektu MAP Praha 12.

Hana Böhmová, vedoucí PS Matematická gramotnost, uspořádala díky MAPoGrantu turnaj deskových her. Mirka Škardová se zaměřila na rozvoj čtenářské gramotnosti a pro školy vytvořila tzv. kouzelné kufříky. MAPoGrant využila i Marie Horčičková, vedoucí PS Cizí jazyky, která se zaměřila na rozvoj mluveného projevu v anglickém jazyce. Spojením pracovních skupin Digitální technologie a EVVO zrealizovali Petr Polák a Jan Mazůrek, učitelé ze ZŠ Rakovského a ZŠ Kunratice, svůj sen – testování kvality vody v Modřanech pomocí senzorů PASCO. Zdravý životní styl zastoupily pracovní skupiny Rovné příležitosti a Kalokagathia v čele s Helenou Pravdovou a Lenkou Kubrichtovou, které se v rámci MAPoGrantu věnovaly wellbeingu. A v neposlední řadě se Pracovní skupina Rodina, škola, komunita soustředila na zapojení rodičů do života škol.

Veškeré informace o MAPoGrantech najdete na webu www.mappraha12.cz/mapogranty.

KnihoMAP: Robinsonův ostrov a Zmizík

Díky sousedskému knižnímu trhu KnihoMAP, který jsme během čtyřletého období mohli NAŽIVO uspořádat dvakrát, se zrodil Zmizík. Obávaný zloděj knih, kterého děti a žáci měli chytit a zabránit mu ve Velké čtenářské loupeži. Rodiče s dětmi hledali v Kunratickém lese, lesoparku Hodkovičky a v Modřanské rokli knihy, které Zmizík ukradl z místní knihovny. Tehdy jim Zmizík utekl, ale vrátil se na knižní trh KnihoMAP, na kterém chtěl dokončit svoji Velkou čtenářskou loupež. Naštěstí se nám podařilo na zloděje knih nastražit past, díky které byl Zmizík odhalen a dopaden.

V době vládních lockdownů jsme místo klasického knižního trhu připravili venkovní hru pro rodiny s dětmi s názvem Robinsonův ostrov. Rodiče s dětmi se stali pomyslnými trosečníky na ostrově (ostrovem rozumějte Kunratický les a lesopark Hodkovičky), kteří se snaží najít záchranný člun a zachránit se tak z Robinsonova ostrova. Povedlo se to více něž 200 trosečníkům!

Elixír do škol: Nebojme se fyziky

To, že fyzika je zábava, jsme během celého projektu MAP Praha 12 dokazovali učitelům z MŠ a ZŠ na vzdělávacích akcích Elixír do škol. Uspořádali jsme celkem 28 setkání, každé bylo zaměřené na jiné fyzikální téma. Pod vedením Hany Burešové a Věry Koudelkové jsme učitelům ukázali zajímavé experimenty, které mohou dělat s dětmi během výuky fyziky a tento předmět jim tak zatraktivnit.

DigiMAP: Dotkli jsme se digitálních inovací ve vzdělávání

Pod vedením Ondřeje Neumajera, vedoucího Pracovního skupiny Digitální gramotnost, se uskutečnila odborná konference DigiMAP, na které jsme učitele MŠ i ZŠ seznámili s nejnovějšími digitálními technologiemi, které mohou využít ve své výuce. Konference se zúčastnilo přes 60 učitelů MŠ a ZŠ.

Sdílená výuka polytechnických dílen

Jan Polomský, učitel ze ZŠ Zárubovy, pozval děti z mateřských i základních škol zapojených do projektu MAP Praha 12 na oblíbenou sdílenou výuku do polytechnické dílny. Děti si během této návštěvy vyzkoušely práci se dřevem, lepidlem i s kovem.

EduCoffee, Leadership, Zasedání mladých a další vzdělávací akce

Ve výčtu proběhlých akcí nesmíme zapomenout ani na inspirativní setkání pořádaná pod názvem EduCoffe. Ta byla zaměřená na témata, která zajímala učitele i rodiče. Vedoucí pracovníci MŠ i ZŠ se dále mohli zúčastnit např. Leadershipu, semináře zaměřeného na vedení lidí nebo na formativní hodnocení. A žáky ZŠ jsme podpořili v jejich úsilí naučit se být aktivními občany, diskutovat, zjišťovat potřeby svých spolužáků i potřeby školy v uskupení nazvaném Žákovské parlamenty. Žáci se zde mohli setkat s vedením MČ Praha 12 a diskutovat o tom, co je zajímá.

Zachraň vílu MAPoLenku

Na závěr projektu MAP Praha 12 jsme pro děti v MŠ a žáky na 1. stupni ZŠ připravili týdenní výzvu ZACHRAŇ VÍLU MAPoLenku. MAPolenka je víla, která se již delší dobu necítí dobře, a proto prosí děti a žáky o pomoc. Každý den mají děti splnit jeden úkol zaměřený na zdraví a wellbeing. 

MAP Praha 12 pokračuje?

Projekt MAP Praha 12 dokázal, že o vzdělávání je zájem a že vzdělávání závisí na lidech. Na jejich touze se učit a zlepšovat se. „Ale nejen to. V rámci projektu MAP Praha 12 se nám podařilo propojit jednotlivé školy na Praze 12, v Praze-Libuši a Praze-Kunraticích. Učitelé z „našich“ škol spolu začali spolupracovat a předávat si to, co považují za důležité, užitečné a hlavně to, co při vzdělávání našich dětí funguje“, uzavírá ohlédnutí za čtyřletým projektem „MAP Praha 12 pokračuje“ Naďa Sloviaková.

Vše, co se podařilo školám zapojených do projektu MAP Praha 12 zrealizovat a jakým způsobem se vzájemně inspirovaly, najdete na webu www.mappraha12.cz/galerie.

MAP Praha 12

Jak spolupráci s MAPem Prahy 12 hodnotí zapojené školy?

MŠ Srdíčko

ZŠ Wonderland

ZŠ Smolkova

MŠ Oáza

ZŠ Písnice

ZŠ K Dolům

MŠ Angel

MŠ Pohádka

MŠ Lojovická

MŠ Hvězdička

MŠ Dolinka – součást MŠ a ZŠ K Dolům v Praze 12