Webová stránka je vytvářena ve spolupráci s OŠK MČ Praha 12, ICP, platformou Pomáhej Ukrajině, META, atp.

Jednotlivá ministerstva vykládají své části Lex Ukrajina:

Tzv. velké nabídky z portálu Pomáhej Ukrajině. Všechny přehledy velkých nabídek jsou shromážděny v této složce. Využijte je podle své potřeby.

Hlavními webovými portály pro školství obsahují organizační informace, metodiku i odkazy na konkrétní materiály pro výuku:  

Užitečné odkazy

Vzdělávání pedagogů

KPZ pro učitele – první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Obsahem jsou i základní komunikační karty, popis třídy nebo odkazy na výuku čj pro cizince. https://cizinci.npi.cz/wp-content/uploads/2021/06/tisk-KPZ-PU-01.pdf  Zde více komunikačních karet. 

Metodiky:

Vzdělávací materiály

Učební materiály

Známá ilustrátorka Vendula Hegerová  pracuje aktuálně na různých pracovních listech, omalovánkách či pexesu pro české i ukrajinské děti. Materiály přibývají, sledujte její FB stránku a stahovat můžete zde: https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm, další pexesa a omalovánky v ukrajinštině https://www.edu.cz/ukrajina/dalsi-uzitecne-odkazy/

Další aktivním tvůrcem je zodpovědná výuka. Pracuje na slovníčku do ruky, ale i jiných pracovních listech. Stahovat lze zde: https://www.zodpovednavyuka.cz/blog/tvorim-pro-vsechny-deti/

Pro zajímavost – Jaký je rozdíl mezi ruštinou a ukrajinštinou? https://ct24.ceskatelevize.cz/3448998-rozdily-mezi-rustinou-a-ukrajinstinou-v-cem-se-lisi-pro-cizince-na-poslech-podobne-reci 

  ČŠI bude metodicky podporovat školy – je možné se přihlásit a žádat o podporu samostatně, ČŠI bude navštěvovat automaticky školy s vyšším počtem dětí-cizinců. Leták v příloze

·         Školy budou moci dočasně, po dobu potřebnosti, využít odborné učebny financované z IROPu jako kmenové třídy.

·         Na EDU.cz i jinde naleznete Lex Ukrajina + metodiku k němu

Zdraví:

K bydlení:

Užitečné dokumenty

Veterinární péče

Ostatní odkazy

  • Přehledné a krátké odpovědi na konkrétní dotazy učitelů k přijímání ukrajinských dětí a žáků https://www.inkluzivniskola.cz/faq/
  • Ukrajinský rozhlas mujrozhlas.cz/ukrajina. Je to pro uprchlíky důvěryhodný zdroj informací z domova. Kromě živého vysílání tam budou přibývat i podcasty v ukrajinštině a ukrajinské pohádky pro děti. V příloze je leták  z Českého rozhlasu ke spuštění Ukrajinského Rádia.
  • česko-ukrajinský terminologický glosář, který vznikl jako podpora pro tlumočení adaptačně-integračních kurzů. Primárně se jedná o interní materiál, který autor, Slovo 21, dává volně k dispozici. V glosáři je terminologie z oblastí, které nově příchozí cizinci často řeší (pobytová legislativa, zdravotnictví, bydlení apod.).
  • mapa a seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kontaktnich-asistencnich-center-pomoci-ukrajine.aspx

 Od 22. března 2022 již nebudou udělována ve zjednodušeném režimu víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území, tedy takzvaná speciální dlouhodobá víza pro občany Ukrajiny. V účinnost vstupuje zákon č. 65/2022 Sb. (tzv. lex Ukrajina), kterým se pro občany Ukrajiny prchajícím před ozbrojeným konfliktem z Ukrajiny a některým dalším kategoriím osob zavádí dočasná ochrana. I nadále bude možno žádat o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, ovšem ve standardním řízení. Více zde

·         KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) se přesouvá z Kongresového centra do Vysočan – více zde

·         Časopis Porohy – informační číslo pro nově příchozí z Ukrajiny s kontakty a s tím, co považují Ukrajinci zde za důležité pro své krajany – viz příloha

Psychologická pomoc

Právní poradny

  • bezplatná právní poradna – právní iniciativa ve prospěch příchozích uprchlíků z Ukrajiny, kterou pomáháme šířit mezi zástupce NNO i státní správy pracujícími s migranty. Advokátní kancelář Holubová advokáti vytvořila platformu, kam je možné se obracet zdarma s dotazy právního rázu –  pod tímto odkazem https://www.ua.support/ Do projektu jsou zapojeni i právníci v zahraničí (v rámci EU), tj. platforma se může hodit i pro tu část cílové skupiny, která míří přes ČR dále do jiných zemí EU a např. není si jistá aktuální místní legislativou. Stránky jsou tedy jen v angličtině a ukrajinštině. Pro cílovou skupinu databáze funguje podobně jako ty ostatní, co už využíváme – klient  zadá požadavek a některý ze zaregistrovaných právníků ho vyřídí. Vítané je i zapojení dalších právníků. Informace jsou též na  FB: https://www.facebook.com/holubovaadvokati/photos/a.745394842199389/7064273556978121

Nabídky na Praze 12

Konsorcium NNO pracujících s migranty nedávno spustilo platformu nabídek pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny Pomáhej Ukrajině. V této platformě se shromažďují nabídky pomoci z celé ČR, tříděné do základních kategorií. Na platformu odkazuje hlavní rozcestník Ministerstva vnitra pro nabízenou pomoc ze strany jednotlivců. Některé nabídky jsou celé zveřejněné a lze na ně přímo z webu reagovat (materiální pomoc, doprava, tlumočení). Nabídky, které vyžadují aspoň základní podporu při zprostředkování nebo poradenství (ubytování, poradenství, právní služby, doučování, administrativní pomoc), jsou přístupné pro zaregistrované uživatele, zejména pro pracovníky pomáhajících organizací. Dejte prosím vědět organizacím, které pomáhají (obce, jejich organizace, krizové štáby, neziskovky, charity), ať se registrují databáze a využívají nabídky pomoci (stačí přeposlat tento email). Pokud máte zájem o registraci, vyplňte tento formulář. Budete-li potřebovat nabídku využít bez registrace, zašlete požadavek na integrace@praha12.cz

  • Níže najdete letáky DDM jako varianta pro předškolní děti, které nebudete moci přijmout kvůli kapacitě, a volnočasové aktivity pro žáky ZŠ:  kontaktovat DDM na e-mail ukdetem@ddmm.cz nebo recepce DDM Modřany.

o   Klubík pro předškolní děti jejichž mateřským jazykem je ukrajinština. Klubík se bude převážně zaměřovat na adaptaci dětí a osvojování českého jazyka. Od 16. března do 30. 6. 2022, Termín: pondělí do pátku 8:30-12:30 hod., Kapacita: 15 účastníků , Věk: 3-6 let, Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany (DDM Modřany) – Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany

o   Čeština hrou – předškolní děti, kroužek, je zaměřen na osvojování českého jazyka a porozumění, ale zároveň připravuje děti na vstup do ZŠ. Termín: čtvrtek 15:30-16:30 hod. Kapacita: 10 účastníků Věk: 4-6 let Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany (DDM Modřany) – Herrmannova 2016/24, Praha 4 – Modřany

o   Zážitková čeština – školní děti, Adaptační kurz ,,Zážitková čeština“ je určený dětem z Ukrajiny. Součástí výuky češtiny je nejrůznější sportovní, taneční, umělecký, hudební či poznávací zážitkový program. Zážitková čeština bude probíhat každou sobotu od března do června a čas bude vždy upřesňován podle typu programu vždy týden předem na webových stránkách www.ddmm.cz. Termín: 19.3.2022 od 12:30 – 17:30 hod. Kapacita: 30 účastníků Věk: 6 – 15 let.

o   Klub pro školní děti – Anotace: Otevřený Klub akcí a her je určen dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let. V rámci klubu je nabízena pomoc s domácí přípravou na ZŠ. Pravidelně pořádá turnaje ve fotbálku, stolním tenise, air hockey či billiardu. K dispozici všemožné sportovní potřeby, kulečník, fotbálek, šipky, počítače, playstationy, Xbox a spoustu deskových, karetních i jiných her. Termín: pondělí až pátek od 14:00 do 18:00 hod. Kapacita: 20 účastníků  Věk: 6 – 15 let Prostory: Dům dětí a mládeže Modřany – Urbánkova 3348/4 

Jazyková škola Sentia, o které jsem psala dříve, má stále poslední volná místa ve středečním kurzu češtiny pro děti 6-9 let (13:30-14:30) a 10-13 let (14:30-15:30). V případě zájmu kontaktujte pana Rezka  jan.rezek@sentia.cz. Kurzy se Svitlanou jsou prezenční v jazykové škole. Organizují také zdarma kurz online češtiny pro Ukrajince. V příloze odkaz na e-learningový kurz češtiny online. Kromě toho budou také učit prezenčně v budově Staré radnice. Děkujeme.

·         DDM Modřany, jehož nabídku jsem posílala minulý týden, má celotýdenní kroužek pro předškoláky již obsazen, volná místa jsou v sobotu pro školáky a ve čtvrtek pro předškoláky. Došlo ke změně časů – aktuální informace zde.

·         Skaut nabízí každé pondělí od 17 do 19 hodin na hřišti ulice Vzdušná/V zahradní čtvrti sportovní odpoledne pro ukrajinské děti. Facebookweb, leták přiložen.