MAP Praha 12 vás zve na dvoudenní seminář Individualizace v MŠ.

 

Termín konání: středa 6. 10. 2021 a pátek 15. 10. 2021

Lektorka: Věra Krejčová

Místo konání: Nová Radnice Prahy 12, Generála Šišky 2375/6, Praha 12

Program:
1. den – 6.10.2021

 • 8.00 – 8.30 hod. – setkávání účastníků, káva
 • 8.30 –10.00 hod. – ukázka činnosti ve třídě (ranní kruh, pohybová chvilka, svačina dětí, nabídka činností)
 • 10.00 – 11.00 hod. – analýza postřehů z pozorování, prostor pro otázky a diskusi – moderuje V. Krejčová
 • 11.00 – 13.00 hod. – workshop pod vedením Věry Krejčové:
  • struktura dne v MŠ
  • podnětné prostředí v MŠ a zásady jeho uspořádání (učební koutky/centra aktivit, vybavení center aktivit) vizualizovaná pravidla v prostředí třídy

2. den – 15.10.2021

 • 8.30 – 14.00 hod. – workshop pod vedením Věry Krejčové:
  • plánování integrovaných bloků i dílčích témat na úrovni třídního vzdělávacího programu
  • diferencované úkoly pro práci ve skupinách – jak vytvořit nabídku, která bude odpovídat rozdílným schopnostem dětí a povede je ke kooperaci
  • organizace samostatných kooperativních činností – pravidla pro spolupráci ve skupině, různé strategie členění dětí do skupin

Při registraci se automaticky přihlašujete na oba dny.

Seminář: Individualizace v MŠ