MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, na téma Depistáž aneb Jak podpořit děti a žáky k dosažení jejich maximálních výsledků

Termín: 7. 10. 2021 od 15.00 do 16.30 hodin

ON-LINE

Lektor: Mgr. Olga Teremová

PS Rovné příležitosti: Helena Pravdová, vedoucí pracovní skupiny, a Olga Teremová,(vedoucí školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Křtiny, speciální pedagog, lektorka EDUPRAXE)

Depistáž je diagnostický nástroj, který pomáhá škole a školnímu poradenskému pracovišti (ŠPP) vyhledávat děti a žáky s podpůrným opatřením (PO). Depistáž dává možnosti podpořit děti a žáky od mimořádně nadaných přes děti a žáky selhávající jen v dílčích oblastech případně děti a žáky, kteří potřebují při vzdělávání podporu více subjektů (škola, PPP, SPC, odborní lékaři, atd.)

Depistáž má výhodu v rychlém a jednoduchém využití pracovníkem ŠPP, případně pedagogem dané školy.

Včasnost podpory vede u dětí a žáků k dosahování svých maximálních výsledků ve výchovné a vzdělávací oblasti.

Depistáž podporuje včasnou spolupráci mezi školou a zákonnými zástupci dětí a žáků, ale také dítětem a žákem samotným.

Depistáž aneb Jak podpořit děti a žáky k dosažení jejich maximálních výsledků