MAP Praha 12 vás zve na webinář Formativní hodnocení 2, který navazuje na Formativní hodnocení 1.

Webinář se uskuteční ON-LINE,  8.11. – 8 – 15 hodin,

 lektor Mgr. Jiřina Majerová

Cílem webináře je, aby si účastníci: 

  1. promysleli, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení.

  2. aby prozkoumali na příkladech odučených lekcí, ve videosekvencích a autentických materiálech z hodin 

    1. jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku).

    2. co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce – scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení.

    3. jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky.

3. a naučili se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení:

4. promysleli, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd.

Formativní hodnocení 2 – plánování na základě důkazů