MAP Praha 12 vás zve na další setkání Pracovní skupiny Rovné příležitosti, tentokrát na téma Speciální pedagogická podpora: Jak na tento předmět efektivně, funkčně a s využitím metod PP?

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 19. 1. 2022 od 15.00 hodin, ON-LINE. 

(setkání je přesunuto z původního termínu 11.11.2021 na 19.1.2022.)

Vedoucí pracovní skupiny: Helena Pravdová

Lektorka: Olga Teremová

Na setkání se zaměříme na: 

  • Ukázky možnosti vyhledávání dětí a žáků s rizikem selhávání v oblasti vzdělávání i oblasti socializace nebo selhávající po distanční výuce.
  • Náslechová hodina jako diagnostický nástroj na vyhledávání a pozorování dětí a žáků s možností selhávání.
  • Jak využít předmět speciálně pedagogické péče (PSPP) – jako podpůrného opatření.
  • Možnosti, jak PSPP získat, ukázka, jak vhodně vytvořit skupinky PSPP, jak v PSPP pracovat, jak rozvíjet děti a žáky s různým podpůrným opatřením (SPU, LMP, PAS, hraniční žáci, atd.)
  • Varianty rozfázování hodiny v běžné výuce i v PSPP.
  • Metodický návod, jak podpořit děti a žáky k individuálním konzultacím jako k nástroji prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků.
Speciální pedagogická podpora: Jak na tento předmět efektivně, funkčně, s využitím metod PP?