Společenský sál

9.30 – 10.00 hodin

Divadlo KK

Pohádka pana Pohádky

Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy, pro děti od 3 do 8 let.

 10.00 – 10.15 hodin

Časopis Tečka

O čem bude nový časopis pro děti? Časopis představí Klára Smolíková. Určeno pro děti od 6 let. 

11.45 – 12.45 hodin

Jak se píše a maluje komiks?

Debata s autory o novém komiksu

O tom, jak vzniká komiks přijdou na KnihoMAP ukázat autoři novinky Jan Amos v Exilu, Karel Jerie a jeho bratr.  

13.00 – 13.45 hodin

Kovyho mediální ring

Vystoupí Tomáš Titěra

Každý den jsme vystaveni desítkám mediálních sdělení, která vědomě či podvědomě vnímáme a zpracováváme. Někdy může být těžké vyhodnotit, jestli s námi jejich autor hraje férovou hru a podává nám kompletní a pravdivé informace.

Vzdělávací organizace Jeden svět na školách povolala do mediálního ringu na pomoc youtubera Kovyho, který v sérii krátkých videí představuje pět klíčových otázek, které bychom si měli položit, pokud máme o článku, fotce či videu pochybnosti.

Na workshopu se s těmito otázkami seznámíme a zkusíme s jejich pomocí analyzovat dvě mediální sdělení, se kterými jste se mohli na internetu sami setkat. 

14.15 – 15.30 hodin

Umíš obhájit svůj názor?

Asociace debatního klubu předvede ukázkovou debatu na žáky vybranou tezi. V ukázkové debatě vystoupí 2 týmy z Asociace debatního klubu – jeden tým bude zvolenou tezi obhajovat, druhý tým ji bude kritizovat. Celou debatu povede moderátor z Asociace debatního klubu. Který tým bude mít lepší argumenty a zvítězí?

Zvolená teze: DOMÁCÍ ÚKOLY BY MĚLY BÝT ZRUŠENY

16.00 – 16.20 hodin

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MOJE POHÁDKA

A PŘEDÁNÍ CEN

V rámci KnihoMAPu 2019 byla vyhlášena soutěž Moje pohádka. Děti ze ZŠ a MŠ namalovaly obrázky a parodie, napsaly knihy na téma MOJE POHÁDKA. Kdo získá zajímavé ceny? To se všichni dozvíte na KnihoMAPu 2019.

16.20 – 17.00 hodin

Divadlo VOUSÁČI

Rybářův Štědrý den

Hlavními představiteli tohoto hudebního pásma klasických koled jsou rybář, muzikant, nebohý kapr a vrána. Když se všichni čtyři setkají, nabízí se otázkka: „Chytí rybář svého vánočního kapra nebo ho dřív kolemjdoucí muzikant zachární tím, že rybáře uzpívá koledami k smrti? A co tam vlastně dělá vrána, která zrovna nepatří mezi nejlepší pěvce?“ To všechno vám prozradí dva vousáči – hudebníci, hrající na kytary, niněru, flétnu a mandolínu. Objevit se ovšem mohou také netradiční staré nástroje, jako jsou brač a kobza. 

Třída A

9.00 – 17.00 hodin

KnihoMAPí knihovnička

Mirka Škardová

Začtěte se s dětmi do knížek s Mirkou Škardovou. 

 • 9.00 – 10.00 (vcházejte průběžně)
  • V KnihoMapí knihovničce budete mít příležitost seznámit se s řadou rozmanitých knih, které jsou vhodné pro děti zejména předškolního a mladšího školního věku. Můžete si je sami, se svými dětmi či kamarády prohlédnout, přečíst, případně najít někoho, s kým budete moc sdílet vaše čtenářské zážitky.

   Určeno pro kohokoli: rodiče, děti, rodiče s dětmi, prarodiče, učitelé, učitelky, náhodní kolemjdoucí😊…)

 • 10.30 – 11.45 (ucelený program) POJĎME SI ČÍST
  • V modelové lekci si při práci s jednou knihou vyzkoušíme, jak můžeme aktivně přizvat děti ke čtení, jak můžeme podněcovat jejich myšlení a odezvu na čtený text. Zaměříme se na to, jaké dovednosti související se čtením můžeme u dětí v MŠ/ZŠ přirozeně rozvíjet.

   Určeno pro: učitele a učitelky MŠ a I. stupně ZŠ)

 • 12.30 – 13.30 (vcházejte průběžně)
  • V KnihoMapí knihovničce budete mít příležitost seznámit se s řadou rozmanitých knih, které jsou vhodné pro děti zejména předškolního a mladšího školního věku. Můžete si je sami, se svými dětmi či kamarády prohlédnout, přečíst, případně najít někoho, s kým budete moc sdílet vaše čtenářské zážitky.

   Určeno pro kohokoli: rodiče, děti, rodiče s dětmi, prarodiče, učitelé, učitelky, náhodní kolemjdoucí😊

 • 14.00 – 15.15 (ucelený program) POJĎME SI ČÍST
  • Společně si zažijeme jednu dílnu čtení, ve které si dopřejeme nerušené čtení jen pro sebe, s knihou, kterou si sami vybereme a s možností podělit se s ostatními o zajímavých (radostných, závažných, osobních, společenských) tématech, která jsou v knize přítomna.

   Pojmenujeme si základní principy a smysl dílny čtení a jak nám (a dětem) může pomoci, aby se stali skutečnými čtenáři, jak zavádět dílnu čtení ve své třídě atp.

   Určeno primárně pro učitele/učitelky

 • 15.45 – 16.30 (vcházejte průběžně)
  • V KnihoMapí knihovničce budete mít příležitost seznámit se s řadou rozmanitých knih, které jsou vhodné pro děti zejména předškolního a mladšího školního věku. Můžete si je sami, se svými dětmi či kamarády prohlédnout, přečíst, případně najít někoho, s kým budete moc sdílet vaše čtenářské zážitky.

   Určeno pro kohokoli: rodiče, děti, rodiče s dětmi, prarodiče, učitelé, učitelky, náhodní kolemjdoucí😊

9.00 – 17.00 hodin

KnihoMAPí knihovnička

Mirka Škardová

Začtěte se s dětmi do knížek s Mirkou Škardovou. 

 

Třída B

9.00 – 12.00 hodin

Vynálezce Alva: Nebojme se vynalézat! 

Klára Smolíková a Jiří W. Procházka

V zábavném workshopu s vynálezcem Alvou si spolu s holčičkami a kluky vysvětlíme, kdo je vynálezce, a zjistíme, zda čte a chodí do knihovny. Budeme si povídat, jaký rozdíl je mezi komiksem, knížkou a animovaným večerníčkem. Představíme si některé Alvovy vynálezy, a pak se pustíme do vlastního vynalézání. (do 3. třídy ZŠ) 

9.00 – 12.00 hodin

Knihožrouti: Zakousněte se do knihy

Klára Smolíková a Jiří W. Procházka

Kdo jsou knihožrouti a jak je to s knihami v knihovně? O tom vypráví nejen knížka Knihožrouti: Kam zmizela školní knihovna?, ale také soubor pracovních listů Zakousněte se do knihy. Děti si v tvůrčí dílně vyzkouší, jak knihu prozkoumat, jak to chodí v knihovně nebo v knihkupectví. Dokázaly by vybrat knihu pro své maminku či sourozence? Uhodnou knihu podle obálky? S pracovními listy čeká účastníky dílny spousta legrace. 

Třída C

9.00 – 17.00 hodin

Vypískuj si svůj obrázek

Kamila Rízová

Pískování obrázku je skvělá relaxace, u které se zabaví děti i jejich rodiče.  

Chodba mezi třídou B a C

9.00 – 17.00 hodin

Mluv a rozmluv se aneb logopedie hrou

Petra Laura Maxová

Uznávaná logopedka Petra Laura Maxová si pro předškoláky připraví logopedické hry a představí svoji knižní novinku Písmenkový detektiv.