MAP Praha 12 pokračuje je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12  pokračuje je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

MAP Praha 12 je Místní Akční Plán rozvoje vzdělávání na území správního obvodu Prahy 12.

Správní obvod Praha 12 je tvořen územím MČ Praha 12 a MČ Praha Libuš, přičemž MČ Praha 12 vykonává přenesenou působnost v rámci správního obvodu.

Cílem projektu MAP Praha 12 je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ ve správním obvodu Prahy 12 prostřednictvím aktivního partnerství všech aktérů vzdělávací politiky území a společného stanovení priorit rozvoje. 

V rámci projektu MAP Praha 12 pořádá MČ Praha 12 nejrůznější akce, které souvisejí se vzděláváním. Mezi pravidelné akce patří: 

Vzdělávací akce jsou určeny nejen pro učitele a ředitele ZŠ a MŠ, ale pro všechny zájemce o vzdělávání, rodiče a širokou veřejnost. 

Nahlédněte do kalendáře akcí MAP Praha 12 a přijďte se podívat na vzdělávací akci, která vás zajímá.

Vstup na akce v rámci projektu MAP Praha 12 je ZDARMA!