V souvislosti s ukončováním školního roku se opět vracíme k tématu hodnocení žáků: přinášíme stanovisko MŠMT, zkušenosti z praxe a také přehled článků a metodik věnovaných formativnímu hodnocení, které jsme v našich Speciálech dosud uveřejnili.

Pozornost tentokrát věnujeme také zájmovému a neformálnímu vzdělávání a prezentujeme zkušenosti a aktivity školních družin a školních klubů, středisek volného času a DDM.

Tradičně přinášíme rubriku ke společnému vzděláváníaktuální nabídku webinářů NPI ČR a program vysílání ČT2 UčíTelka pro nadcházející týden.

Dle vlastního zvážení můžete Speciál šířit a prezentovat mezi Vašimi externími spolupracovníky, lektory a partnerskými organizacemi.

NPI Speciál pro podporu výuky na dálku č. 11