Všichni máme za sebou náročné období plné omezení a změn v našich životech. Významně tyto změny zasáhly také vzdělávání, provoz škol i běžný život rodin. Prostřednictvím MAPu se snažíme reflektovat toto období a vyhodnotit prožité zkušenosti žáků, učitelů, ředitelů škol a vás rodičů, abychom je mohli sdílet a využít při případné další vlně distanční výuky. MAP také průběžně poskytuje metodickou podporu v podobě vlastních online setkání se zajímavými odborníky (EduCoffee) nebo prostor pro vzájemnou spolupráci učitelů a rodičů (Pracovní skupiny).

K dispozici je nyní už celá řada webových portálů i metodické doporučení MSMT k distančnímu vzdělávání. Připravili jsme pro vás některé prokliky, do kterých můžete nahlédnout v níže uvedených odkazech nebo v sekci MAP Online vzdělávání

Nová metodika vzdělávání na dálku přináší ale také zmatky v pojmech – blíže v aktuálním článku pana Ondřeje Neumajera: https: //ondrej.neumajer.cz/vzdelavani-na-dalku-prinasi-zmatky-v-pojmech/

Metodiky pro vzdělávání distančním způsobem

§  Při výuce se mateřské i základní školy řídí mj. Manuálem provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 (verze ke dni 24.8.2020).

§  Pro distanční výuku je vydáno Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

§  Jednotný portál o vzdělávání www.edu.cz je novým rozcestníkem, např.pro portál vzdělávání na dálku.

§  Doporučení pro rodiče České školní inspekce pro distanční výuku:

§  Snažit se o pochopení složitosti současné situace i směrem k postupům a přístupům jednotlivých škol.

§  Aktivně s učiteli spolupracovat.

§  Vnímat učitele jako osobnosti, které se i v náročných a mimořádných podmínkách snaží konat maximum možného pro vzdělávání žáků.

§  V případě jakýchkoli nejasností, pochybností či nesouhlasu (např. v oblasti časového rozsahu realizované výuky, technických požadavků, rozsahu distančně pojímaného učiva či jeho zaměření, hodnocení výkonů a poskytování zpětné vazby k jejich plnění apod.) ihned a intenzivně o daných záležitostech komunikovat s učiteli, případně s vedením školy, ve snaze nalézat řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné.

§  Jak zvládnout první třídu: www.edu.ceskatelevize.cz

§  Držení tužky: www.edu.ceskatelevize.cz↗

§  Práce s dětmi v mateřských školách v době distančního vzdělávání: www.npicr.cz↗

Co vám může pomoci při distanční výuce?