Sociální sítě jsou škodlivé. V hodinách literatury by měl Harry Potter nahradit Staré pověsti české. Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy. Youtubeři mají negativní vliv na děti a mládež. Domácí úkoly by měly být zrušeny.

To jsou teze, na které má každý trochu jiný názor. Někdo s nimi striktně nesouhlasí, jiný je naopak obhajuje. Jak se k jedné z výše uvedených tezí postaví členové Asociace debatního klubu?

MAP Praha 12 pro vás připravuje ukázkovou debatu, jejímž tématem bude jedna z výše uvedených tezí. Debata se uskuteční v sobotu 30. 11. 2019 v rámci knižního trhu KnihoMAP 2019, v ZŠ prof. Švejcara (Mráčkova 3090/2, 143 00 Praha 4-Modřany).

Jak probíhá ukázková debata?

V ukázkové debatě vystoupí 2 týmy z Asociace debatního klubu. Jeden tým bude zvolenou tezi obhajovat, druhý ji bude kritizovat. Celou debatu povede moderátor z Asociace debatního klubu, který na jejím konci rozhodne o vítězném týmu.

Vyberte tezi, která zazní na KnihoMAPu 2019!

Právě je spuštěno hlasování, ve kterém si každý může zvolit tezi, která ho nejvíce zajímá! Vybírat můžete z následujících tezí:

  • Domácí úkoly by měly být zrušeny
  • Sociální sítě jsou škodlivé
  • V hodinách literatury by měl Harry Potter nahradit Staré pověsti české
  • Jedničkáři by měli mít právo nechodit do školy
  • Youtubeři mají negativní vliv na děti a mládež

Teze, která získá největší počet hlasů, bude obhajována i kritizována na KnihoMAPu 2019.

Takže… Měly by být zrušeny domácí úkoly?

http://www.mappraha12.cz/knihomap-2019/

Diskutujme:  Domácí úkoly by měly být zrušeny!?