MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee, které se bude konat v úterý 10. 3. 2020 od 9.00 do 12.00 hodin v ZŠ Písnická, Písnická 760/11, 142 00 Praha 4-Kamýk.

V rámci EduCoffee si každý vyzkouší vyřešit matematické gradované úlohy (úlohy se stoupající obtížností), zaměřené na výpočet OSAHU a OBVODU různých těles.

Společně si nasdílíme další formy výuky, díky kterým žáci pracují maximálně samostatně, případně ve spolupráci svých spolužáků.

EduCoffee: Diferencovaná výuka v matematice: OBSAH A OBVOD