Přijďte si poslechnout, jakým způsobem je možné zařadit digitální technologie do výuky. EduCoffee se bude konat 17. 6. 2019 od 16:00 v Učebně robotiky ZŠ Angel (Angelovova 3183/15, Praha 4).

Na EduCoffee vystoupí Mgr. Jana Vlková a Mgr. Vladimír Bílek a je určené pro všechny zájemce o vzdělávání. 

Ukážeme vám, jak můžete rychle a snadno vytvořit video z fotografií pomocí Editor videa (součást Windows 10).

Přijďte si vyzkoušet, jak pomocí programu Speedmat (Speedmath.eu) můžete počítat rychleji a lépe! Vhodné pro všechny třídy ZŠ, Speedmat mohou vyzkoušet i sourozenci na střední nebo rodiče.

Zjistíte, jak si mohou děti „opakovat“ nejen přes prázdniny formou hry a plnění zábavných úkolů a rozvíjení logického myšlení. Využijte Khan Academy, kurzy, které jsou zdarma a odkudkoliv přístupné přes internet. 

A dále uslyšíte: 

Lze využít iPady v hodinách tělesné výchovy jako u profesionálních sportovců? Videorozbor provedeného cviku se spolužákem. Okamžitá zpětná vazba. Možnost vidět sám sebe a lépe na sobě pracovat. Synchronizace cvičení ve skupinách žáků.

Prosíme, zaregistrujte svoji účast na EduCoffee: IT ve výuce!

MAP Praha 12

EduCoffee: IT ve výuce