MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee na téme Monitorování třídního kolektivu, které povede Mgr. Kristina Pernicová.

EduCoffee je určeno především pro učitele 4. – 9. tříd. a uskuteční se 24. září 2020 od 16.00 do 18.00 hodin v ZŠ Písnická (Písnická 760/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk).

Cílem EduCoffee je seznámit účastníky se základními stupni monitorování kolektivu a uvést je do tématu mapování třídního klimatu a vztahů mezi žáky.

Zaměříme se na to, čeho si ve třídě všímat a jakým způsobem kontinuálně sledovat vztahy ve třídě. Představíme si herní a jiné techniky, které může využívat třídní učitel, a to jak se získanými informacemi následně pracovat.

Akce jsou naplánovány NAŽIVO, nicméně v případě nepříznivé koronavirové situace je možné ji přesunout ON-LINE. Prosíme, při registraci nám řekněte, jaký způsob uspořádání konání akce preferujete.

EduCoffee: Monitorování třídního kolektivu pro třídní učitele