Dovolujeme si vás pozvat na EduCoffee na téma Pokusy pomocí žákovské soupravy Komenius,  které se bude konat 15. 9. 2021 od 16.00 do 17.00 hodin v budově Základní škole Rakovského v Praze 12 (Rakovského 3136/1, Praha 4).

Pro přihlášené vyučující fyziky jeden kus stavebnice zdarma!

O čem bude EduCoffee?

EduCoffee je určené pro učitele fyziky a technických předmětů, vedení škol i rodiče, které zajímají možnosti výuky STEM a BOV a jejich integrace do ŠVP pomocí klasické elektronické stavebnice Komenius. Stěžejní část bude prakticky zaměřená na ukázku fyzikálních pokusů pomocí této stavebnice a výměnu názorů na její využití.

Pomocí stavebnice je možné sestrojit až 35 pokusů + 3 inovativní (fotorezistor, termistor a větráček). Pomozte nám vdechnout druhý život žákovské sadě, která byla na svou dobu nadčasová a do dnešní doby není překonaná. Po drobném faceliftu do plastové krabice a obohacením o nové součástky je souprava připravena pro ukázky na lepší pochopení fyzikálních zákonitostí.

Společně si předvedeme několik zajímavých pokusů s různou složitostí a zaměřením na různá fyzikální témata podle jednotlivých ročníků. Součástí každého balení je přehledný návod včetně prezentací v PowerPointu jednotlivých pokusů. 

Plán na integraci zapomenuté stavebnice Komenius do běžné výuky vznikl na naší škole v rámci projektu TEREZA Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti.

V rámci návštěvy proběhne ukázka novinek v oblasti robotického vzdělávání – Lego WeDo 2, Lego Boost, 3D tisk Pruša MK3, ozoboti a výuky pomocí učebnice  FyzikAr7 Vividbooks, která ožívá v rukou žáků (https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/interaktivni-ucebnice-fyziky-zakladni-skoly-sedma-trida_1909011545_jak).

EduCoffee: Pokusy pomocí žákovské soupravy Komenius