Napříč mateřskými a základními školami v MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a MČ Praha-Kunratice právě startuje druhé kolo tzv. MAPování, neboli „MAP Praha 12 pokračuje“.

„MAP II Praha 12 pokračuje“ je projekt financovaný z fondů Evropské unie, jehož cílem je zlepšit přístup ke vzdělávání v mateřských a základních školách v Praze 12. Tento projekt potrvá 4 roky a bude se zaměřovat na následující oblasti: financování vzdělávání, čtenářská a jazyková gramotnost, matematická gramotnost, rovné příležitosti, polytechnika, kalokagathia (zdravý životní styl) a volný čas, digitální gramotnost, kariérové poradenství, rodina, škola a komunita a environmentální výchova a další oblasti související se vzděláváním žáků do 15 let.

„Nechceme, aby MAP II byl pouze papírovým projektem. Naším cílem je maximálně využít finanční prostředky z tohoto projektu na vzdělávání a pořádání zájmových aktivity z výše uvedených oblastí pro děti, jejich rodiče, učitele a všechny další zájemce.“ vysvětluje Iveta Němečková, vedoucí odboru školství, kultury a vzdělávání a garant projektu MAP II.

A na co konkrétně se můžete v MAPu těšit?

Již nyní se začínají připravovat tzv. EduCoffee, což jsou inspirativní setkání či workshopy zaměřené vždy na konkrétní téma. V plánu je i uspořádání oblíbeného Leadershipu, dvoudenního semináře určeného pro vedoucí pracovníky mateřských a základní škol, jehož cílem je vybudovat kvalitní a udržitelnou znalostní kapacitu na území Prahy 12.

Ke konci roku se obyvatelé budou moci opět těšit na knižní trh KnihoMAP, jehož součástí nebudou pouze prodejní stánky předních českých nakladatelů, ale široká veřejnostbude moci navštívit zajímavé workshopy, semináře a přednášky související se čtenářskou gramotností.

Do MAPu se dále aktivně zapojují i samotní žáci ze základních škol. Žáci škol prozatím z Prahy 12se pravidelně scházejí v uskupení s názvem „Zasedání mladých“. Děti zde mohou vyjádřit svůj názor na problematiku související se vzděláváním, setkat se zastupiteli Prahy 12 či navrhnout aktivity, o které by měly zájem.

A rozhodně se v MAPu nezapomene ani na úspěšnou odbornou konferenci DigiMAP, určenou pro učitele mateřských a základních škol. Na této odborné konferenci se budou moci její účastníci seznámit s moderními technologiemi, které lze využít ve výuce.

O tom, co vše se v MAPu chystá, se dozvíte na stránkách www.mappraha12.cz a samozřejmě na Facebooku.

Zajímá vás školství a chtěli byste o něm diskutovat a měnit ho? Zapojte se do pracovních skupin nebo dalších aktivit MAP, pozvánky budou a otevřené pro všechny zájemce. 

Sledujte „MAP Praha 12 pokračuje“

www.mappraha12.cz

www.facebook.com/mappraha12/

Jak zlepšit vzdělávání aneb MAPujeme vzdělávání na Praze 12