Městská část Praha 12 se stala úspěšným žadatelem o podporu projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ v rámci výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.

Řídicí výbor je stejně jako v případě prvního projektu MAP hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MČ Praha 12, MČ Praha-Libuš a nově také MČ Praha-Kunratice.

První setkání Řídicího výboru se uskuteční v úterý 21. 5. 2019 od 10.00 hod. v DDM Monet v Praze 12, Hermannova 2016/24, Praha 4 – Modřany.

Řídicí výbor se schází zpravidla 3x ročně. Informace o dosavadních výstupech projektu MAP Praha 12 můžete získat prostřednictvím webových stránek www.mappraha12.cz nebo facebooku.

Pozvánka k Řídicímu výboru pro nové členy

Pozvánka k Řídicímu výboru pro stávající členy

www.mappraha12.cz

„MAP Praha 12 pokračuje“ svolává Řídicí výbor