MAP Praha 12 vás zve k dalšímu setkání Pracovní skupiny Financování, na kterém se zaměříme na DOTACE určené PRO ŠKOLY. 

Konkrétně se budeme zabývat:

  • NE IROP pro MŠ a ZŠ v Praze
  • Využití odborných učeben jako kmenové učebny – Udržitelnost projektů OP PPR
  • Energetické úspory – posun v problematice
  • Investiční priority MAP a jejich aktualizace
  • Aktualizace MAP
  • Diskuze nad aktuálními tématy

Termín: 19.9. 2022 od 14.00 do 15.00 hodin

ON-LINE

Prosíme, na akci se registrujte. 

Pracovní skupina Financování: DOTACE PRO ŠKOLY