Výchova ke zdraví v širším kontextu – výzvy a rizika, které dětem skýtá současný svět

Projekty a programy realizované na školách v rámci výchovy ke zdraví – efektivita, přínosy, doporučení, negativa, …

Pedagog a jeho kompetence v oblasti péče o nemocné dítě ve škole – stanovisko ministerstva zdravotnictví

Termín setkání: 11. února 2020 od 16.00 hodin

Místo setkání: ZŠ Meteorologická 181, 142 00 Praha 4

Téma setkání: Výchova ke zdraví v širším kontextu

Do pracovních skupin se registruje pouze nový člen (zájemce o setkání). Pokud jste již registrovali (na dřívější setkání PS), pozvánku Vám pošleme přímo do mailu. Není nutné se registrovat. 

PS KALOKAGATHIA: Pozvánka na 3. setkání