Vážení členové Řídicího výboru,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na další setkání Řídicího výboru, které se uskuteční mimořádně v sobotu
30. 11. 2019 od 10.30 hod. v prostorách Základní školy prof. Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090, Praha 4.
Předpokládaná délka setkání je cca 2,5 hodiny. Souběžně probíhá ve škole KnihoMAP – knižní trh pro děti i
dospělé, s workshopy ( http://www.mappraha12.cz/knihomap-2019/ ).

Program:
1. Aktuální informace o projektu MAP
2. Představení Agregovaného popisu potřeb škol, projednání a schválení dokumentu
3. Informace o aktivitě „Hnízda pro MŠ“
4. Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru: Aktualizace katalogu podpůrných opatření v praxi škol
s PhDr. Lenkou Felcmanovou

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím emailu: martina.radvanova@mappraha12.cz

Těšíme se na setkání s Vámi
Mgr. Iveta Němečková
odborný garant projektu MAP Praha 12 pokračuje

Řídicí výbor se sejde na KnihoMAPU 2019