Byly aktualizovány výzvy II. vlny šablon – konkrétně byla aktualizována max. délka realizace projektů a nejzazší datum ukončení realizace projektů: https://opvvv.msmt.cz/aktuality.

 

Pro všechny výzvy II. vlny šablon platí:

–          délka realizace projektu 24-30 měsíců

–          nejpozdější ukončení realizace projektu je prodlouženo o 6 měsíců (výzva 63/64 k 28.2.2022 a výzva 65/66 k 31.8.2022).

 

Pokud by měl příjemce zájem o prodloužení realizace projektu z důvodu uzavření škol, potom je nutné postupovat podle vyhlášených informací https://opvvv.msmt.cz/aktualita/sdeleni-k-realizaci-sablon.htm:

Možnost prodloužení realizace projektu o počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření, které omezují přítomnost dětí/žáků/studentů ve školách, a dále o dobu letních prázdnin:

Doba prodloužení se počítá od 1. září 2020 plus počet kalendářních dnů platnosti mimořádných opatření. Např. končí-li realizace projektu 30. června 2020 a budou-li školy zavřeny do 15. května 2020 (včetně) a mimořádné opatření se na školu vztahuje od 11. března 2020 (včetně): Březen 21 kalendářních dnů + duben 30 kalendářních dnů + květen 15 kalendářních dnů = projekt je možné prodloužit o 66 kalendářních dnů, tedy do 5. listopadu 2020.

O tuto změnu je nutné zažádat!

Příjemcům II. vlny šablon budou zaslány níže uvedené interní depeše.

Stručně, jejich obsahem je následující:

  1. Informace, že byly aktualizovány výzvy 63/64 a 65/66.
  2. Informace o možnostech prodloužení realizace projektů.
  3. Připomenutí, že v době nouzového stavu se pozastavují lhůty.
  4. Upozornění příjemcům výzev 63/64  na stanovení začátku realizace projektu ve III. vlně šablon – projekty se mohou časově překrývat o dobu prodloužení z II. vlny šablon, aktivity samotné se překrývat nesmějí – odkaz na bod 7.1 výzvy 80/81. Tento bod výzvy nemůžeme v této depeši více rozepsat z důvodu omezeného počtu znaků depeše.
Šablony II: Aktualizace výzvy