Následující text byl rozeslán koordinátorům MAP Prahy 12. 

KAP pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ ve spolupráci se vzdělávacím portálem Ve Škole.CZ připravil ZDARMA webináře – Začínáme s ON-LINE výukou, který doplňuje webinář I-KAP a podporuje učitele při on-line vzdělávání. Je určen pro ty učitele, kde škola nedá dohromady dostatečný počet účastníků a nemůže si objednat vlastní webinář připravený na míru. Webináře pro učitele jsou rozděleny podle vzdělávacích stupňů s ohledem na odlišné komunikační potřeby žáků. Proto budou rozděleny na semináře pro 1st. ZŠ, 2 st. ZŠ a SŠ s VOŠ. Přednášet budou zkušení učitelé a lektoři pro využívání IT technologií ve výuce ze stejného vzdělávacího stupně. Pilotně jsou připraveny dva navazující webináře.

 

·       Základní webinář zaměřený na zkušenosti s nastavením online výuky. Jak začít, co se již osvědčilo, co naopak ne. Jak na vzdálenou výuku reagují děti. Jak postupovat dál, jaké nástroje k výuce využívat. Nebude to o jedné platformě, ale spíše zamyšlení nad tím, co by mělo být smyslem vzdálené výuky a jak ji pojmout. Dále se webinář bude věnovat přípravě vyučovacího vstupu, interaktivitě a zapojení žáků na dálku, nastavení pravidel pro komunikaci.

§  6.4. od 14.30 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE.

§  7.4. od 15.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

§  7.4. od 13.00 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE.

·       Rozšiřující webinář pak bude pokračovat přehlídkou nástrojů vhodných pro výuku na dálku. Dále budou představeny jednoduché a zdarma dostupné aplikace a portály.

§  8.4. od 13.00 pro 1. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE.

§  9.4. od 13.00 pro 2. stupeň ZŠ a více informací a přihlášení ZDE

§  9.4. od 13.00 pro SŠ a VOŠ a více informací a přihlášení ZDE.

·       V případě většího zájmu, jsme připraveni tyto webináře doobjednat, aby se dostalo na všechny zájemce

 

Implementace KAP PRAHA stále nabízí operativně upravený vzdělávací kurz na ČTENÁŘSKÉ  A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI, který nabízíme ve formátu ON – LINE. Tento seminář se snaží vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova a ředitel by měl rád zároveň pod kontrolou i podobný způsob vzdělávání na dálku od všech svých učitelů a učitele si při sjednoceném přístupu mohli navíc pomáhat. Kurz je kromě podpory gramotností totiž doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby pracovních listů, nebo metod pro aktivace žáků v obecné rovině. Školy si můžou objednat vzdělávání pro své pedagogy v termínu podle své potřeby a součástí přípravy webináře je propojení lektora s ředitelem, se kterým se dohodnou na púotřebách školy a webinář je škole dotvořen na míru. Tyto webináře se objednávájí přes koordinátora polytechnických aktivit, které už většina škol zná, přes pana Daniela Hendrycha, mail hendrych@hkp.cz.

Jinak každý den aktualizujeme a přibývají tipy na naší společné stránce s různými zdroji ke vzdělávání na dálkuhttp://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-line-vyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma.  A opět jsme díky aktivnímu přístupu nás všech v Praze měli šanci rozšířit naší stránku, tentokrát díky Asociaci ZUŠ o kapitolu „Stránky, podporující vzdělávání uměleckých předmětů v ZUŠ, ale i inspirace pro talentované děti,“ které můžou být inspirací i pro učitele kreativních předmětů na základních školách a nebo i pro rodiče jejich žáků, kteří nyní s výukou pomáhají více než jindy.

Tipy na on-line výuku pro učitele a ředitele škol