V úterý 21. 5. 2019 se poprvé sešli členové Řídicího výboru projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ v Domě dětí a mládeže Monet Praha 12.

Na Řídicím výboru byl schválen Jednací řád a Statut Řídicího výboru a byli zvoleni předseda a místopředsedkyně „Řídicího výboru MAP Praha 12 pokračuje“. Předsedou se stal Mgr. Petr Prchal, MPA (radní pro školství, MČ Praha 12), 1. místopředsedkyní byla jednohlasně zvolena Ing. Lenka Alinčová (starostka MČ Praha-Kunratice) a 2. místopředsedkyní Ing. Lenka Koudelková (místostarostka MČ Praha-Libuš).

Zápis z Řídicího výboru „MAP Praha 12 pokračuje“

www.mappraha12.cz 

Členové Řídicího výboru projektu „MAP Praha 12 pokračuje“ se poprvé sešli