Členové Řídicího výboru projektu MAP Praha 12 slavnostně zahájili nový školní rok

Členové Řídicího výboru, hlavního pracovního orgánu projektu „MAP Praha 12 pokračuje“, se sešli ve čtvrtek 17. 9. 2020 na venkovní terase restaurace Šeberák v Praze 12.

Přítomné ředitele a zástupce ředitelů z mateřských a základních škol Prahy 12, Praha-Libuš a Praha-Kunratice v úvodu tohoto setkání přivítal Petr Prchal (radní pro školství, MČ Praha 12) společně s Lenkou Alinčovou (starostkou MČ Praha-Kunratice).

Naďa Sloviaková, manažerka projektu MAP Praha 12, následně členy Řídicího výboru informovala o plánovaných akcích. „Jak jsme si vyzkoušeli na jaře, přesouváme akce MAP do online prostoru. Neznamená to žádnou pauzu, učitelé se potřebují setkávat alespoň online více než kdy dříve“, a doplnila, že všechny informace a přihlašování na zajímavé vzdělávací i diskusní akce najdou zájemci na webu www.mappraha12.

Dále členové Řídicího výboru jednomyslně schválili investičních záměry projektu „MAP Praha 12“, seznámili se s aktuálními výzvami v rámci OP Praha a informovali se o způsobu aktualizace strategických dokumentů v rámci projektu „MAP Praha 12“. Jejich připomínkování ze stran pracovních skupin i široké veřejnosti bylo v říjnu ukončeno.  Po zapracování připomínek bude Řídícímu výboru předložena finální verze.

MAP Praha 12

Členové Řídicího výboru projektu MAP Praha 12 slavnostně zahájili nový školní rok