Česká školní inspekce se na jaře velmi věnovala školám a distančnímu vzdělávání. Nyní z toho zveřejnila zajímavý materiál, který naleznete zde

V materiálu jsou návrhy a inspirace, jak distanční vzdělání organizovat, jak hodnotit – zkrátka to, čemu se školy nyní intenzivně věnuji. V materiálu je také doporučení pro zřizovatele škol, ministerstvo, školy samotné – ale i pro rodiče:

Doporučení pro rodiče

  • Snažit se o pochopení složitosti současné situace i směrem k postupům a přístupům jednotlivých škol.
  • Aktivně s učiteli spolupracovat.
  • Vnímat učitele jako osobnosti, které se i v náročných a mimořádných podmínkách snaží konat maximum možného pro vzdělávání žáků.
  • V případě jakýchkoli nejasností, pochybností či nesouhlasu (např. v oblasti časového rozsahu realizované výuky, technických požadavků, rozsahu distančně pojímaného učiva či jeho zaměření, hodnocení výkonů a poskytování zpětné vazby k jejich plnění apod.) ihned a intenzivně o daných záležitostech komunikovat s učiteli, případně s vedením školy, ve snaze nalézat řešení akceptovatelné pro všechny zúčastněné.
  • Jak zvládnout první třídu: https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002
  • Držení tužky: https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002
  • Práce s dětmi v mateřských školách v době distančního vzdělávání: https://www.npicr.cz/aktuality/distancni-vzdelavani-v-materske-skole

Už v srpnu a září vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy další důležité materiály pro distanční vzdělávání, které dávají poměrně podrobný návod a doporučení, jak postupovat:

  • Při výuce se mateřské i základní školy řídí mj. Manuálemprovoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19 (í verze ke dni 24.8.2020).
  • Pro distanční výuku je vydáno Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy. Součástí je také doporučení České školní inspekce.
Jak na distanční vzdělávání – doporučení české školní inspekce i pro rodiče