I přes nepříznivou situaci se nám podařilo pro Vás připravit prosincová setkání některých pracovních skupin. Všechny setkání proběhnou pravděpodobně ON LINE, proto Vás prosíme, abyste se na PS Registrovali na ZDE , abychom Vás v případě změn mohli informovat. Zároveň den před konáním PS Vám bude zasán odkaz k připojení.

  Pracovní skupina Termín 6. setkání PS Místo setkání
1 PS Financování (P) 8.12.2020 od 15.00 hod ON LINE
2 PS Čtenářská a jazyková gramotnost (P) 10.11.2020 od 14.00 hod ON LINE
3 PS Matematická gramotnost (P) 9. 12. 2020 od 15.00 hod ON LINE
4 PS Rovné příležitosti a řešení přechodů ve vzdělávání (P) 10.12.2020 od 15.00 hod ON LINE
5 PS Digitální gramotnost 30.11.2020 od 15.00 hod ON LINE
6 PS EVVO Bude upřesněn ON LINE
7 PS Polytechnika Nebude realizována Nebude realizována
8 PS Kalokagathia 3.12.2020 16.00 hod ON LINE
9 PS Kariérové poradenství Nebude realizována Nebude realizována
10 PS Rodina škola komunita 10.12.2020 od 15.00 hod ON LINE

 

Těšíme se na setkání s Vámi

RT MAP

Pracovní skupiny a poslední setkání v letošním roce